خبرگزاری بخدی

منو
انتخابات

“گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی سلیقویست”

در تاریخ:
یکشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۵
گزارش توسط: اشتراک گذاری:

 انجمن والیان کشور اعلام کرده است که کار کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی سلیقوی است و حکومت نباید خلاف قانون در کمیسیون انتخابات دخالت کند.


دفتر مطبوعاتی این انجمن با نشر خبرنامه ی نوشته است که حکومت وحدت ملی خلاف قانون تشکیل شده که در این اواخر با وجود نقض قانون اساسی، در تضاد با قانون مصروف سیاسی سازی نهاد های ملی می باشد.
در خبرنامه از قانون شکنی حکومت بعنوان مسال دست اندازی در کمیسیون انتخابات نام برده شده است.
آنان (انجمن والیان) از سیاسی شدن نظام انتخاباتی ابراز نگران کرده و گفته است که اگر حکومت وحدت ملی از قانون شکنی ها دست بردار نشود، بحران سیاسی گسترده تر از قبل خواهد شد.
در خبرنامه والیان آمده است که این انجمن کمیته ی گزینش کمیشنران براى کمیسیون هاى انتخاباتى را خلاف قانون دانسته و کار آن را غیرشفاف و سلیقوى مى دانند.
انجمن والیان همچنان از کار کرت های حکومت انتقاد کرده و از همه احزاب سیاسى، جوامع مدنى، شوراى ملى، شخصیت هاى سیاسى خواسته است تا جلو کارکردهاى غیرقانونى حکومت را بگیرند.
کمیته گزینش به تاریخ ١٢ عقرب، بالای مرحله نهایى گزینش اعضاى کمیسیون هاى انتخاباتى کار را آغاز کرده بود که به تاریخ ١٩ عقرب کارش تمام شد و هردو فهرست را که مجموعاً ٣۶ تن درآن شامل بودند، به رییس جمهور سپرد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نیز از تمامی افراد گزینش شده هفت تن را به کمیسیون مستقل انتخابات و پنج نفر دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتى انتخاب خواهد کرد.

اشتراک گذاری این مطلب:

پرخواننده ترین ها

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار افغانستان و منطقه به صفحات اجتماعی خبرگزاری بخدی بپیوندید.

آخرین اخبار روز

بیشتر بخوانید

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

Powered & Developed by TechSharks