خبرگزاری بخدی

در جریان رویداد های جاری از افغانستان و جهان باشید

دقیق، موثق و بی طرفانه

منو
گزارش

کارکردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال پر چالش ۱۳۹۹؛ گفتگوی اختصاصی با عبدالصمد حامد پویا مشاور رسانه ای این وزارت

در تاریخ:
پنج شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۹
گزارش توسط:
اشتراک گذاری:

سال ۲۰۲۰ میلادی و در واقع سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی برای حکومت افغانستان، همانند تمامی دولت ها متاثر از چالش هایی بود که ویروس کرونا در سراسر جهان به وجود آورده بود. در میان وزارت ها و ادارات دولتی افغانستان اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور بیشتر از همه با فشار کار، موانع و چالش هایی روبرو بوده است. به دلیل اینکه بیشتر ماه های سال به دلیل شیوع ویروس کرونا ادارات دولتی، دانشگاه ها و مکاتب رخصت بوده و بیشتر ارتباط میان نهاد- کارمندان و استاد- شاگرد از طریق انترنت انجام شده است. افغانستان کشوری که دارایی سرعت و کیفیت پایین و اما بهای بلند انترنت شبکه های خصوصی است. برای وضاحت بیشتر از چالش ها و کارکردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اینک خبرگزاری بخدی گفتگوی ویژه با عبدالصمد حامد پویا، مشاور ارشد مطبوعاتی این وزارت انجام داده است که شما را به ادامه آن دعوت می کنیم:

خبرگزاری بخدی: درود به آقای پویا، مشاور ارشد مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنالوژی کشور. در نخست در باره کارکردها و فعالیت های عمده ای این وزارت طی سال روان ۱۳۹۹ معلومات دهید؟

پویا: قانون امضا و معاملات الکترونیکی نافذ، قوانین سایبری و تنظیم خدمات پستی در طی مراحل قانون گذاری و مقرره مرکز صدور تصادیق الکترونیکی افغانستان (ارکا) در مرحله تسوید قرار دارد.

 1. ۱٫ قانون امضا و معاملات الکترونیکی:

این قانون سبب گسترش، توسعه و اعتبار دهی به معاملات الکترونیکی، امضای الکترونیکی و مراسلات الکترونیکی با ایجاد چارچوب قانونی برای آنها بوده و باعثتوسعه و رشد اکو سیستم دیجیتلی می‌گردد.

 1. ۲٫ قانون تنظیم خدمات پُستی:

عمده ترین مشکل سکتور پُست افغانستان همانا فعالیت سکتور پُستی و ترانزیتی خصوصی، در عدم موجودیت قانون تنظیم خدمات پُستی و سایر اسناد تقنینی مورد نیاز است. با موجودیت این قانون و طرح آن که در جلسه اخیر کابینه مورد تایید قرار گرفت، خدمات پُستی در افغانستان، مبناقانونی یافته، زمینه ی انکشاف و بهبود خدمات پستی با استفاده از تکنالوژی با معیارات خدمات پُستی بین المللی میسرمی‌گردد که از این رهگذر عواید سکتور پستی بطور چشم گیر افزایش خواهد یافت.

 1. ۳٫ قانون سایبری Cyber security:

با تصویب قانون سایبری، فعالیت ها در این راستا قانون مند گردیده و باعث جلب همکاری های بین المللی در استفاده از امکانات و تکنالوژی بین المللی، مانند استفاده از فضای سایبری، حفظ زیربنا های ملی و تکنالوژی معلوماتی، حفاظت از حریم و معلومات محرم دیجیتلی دولتی و شخصی، ایجاد امنیت فضای هوایی و مصوونیت فضای سایبری می‌گردد.

 1. ۴٫ مقرره مرکز صدور تصادیق الکترونیکی افغانستان (ARCA)

این مقرره تعهدات و مسوولیت های مرکز صدور تصادیق الکترونیکی افغانستان و سایر نهاد ها و ادارات که خواستار تصادیق الکترنیکی هستند، را تشریح می‌نماید.

 1. ۱٫ شبکه فایبر نوری

شبکه ملی فایبر نوری افغانستان تا کنون مراکز ۲۵ ولایت را تحت پوشش قرار داده و وصل مراکز ۹ ولایت باقیمانده است.

۱. ارتقای مصرف بودجه انکشافی از ۹ فیصد به۴۰ فیصد؛

۲. امضا تفاهمنامه مخابراتی و پستی با کشور دوست ترکمنستان؛

۳. اقدامات اصلاحی لازم در شرکت مخابراتی افغان تیلی کام برای رفع سکتگی در امور اجرایی؛

۴. مسوده پلان استراتیژیک سه سال وزارت مخابرات ترتیب گردیده است.

۵. پروسیجر قیمت گذاری شبکه کیبل فایبر نوری برای خدمات باند وسیع برای اداره اترا ترتیب گردیده است.

۶. به تعداد ۶ تفاهمنامه همکاری استراتیژیک بین المللی با کشور های تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان، جمهوری استونیا و ازبک تیلی کام امضاء گردیده است.

به تعداد ۱۳ تفاهمنامه، موافقتنامه همکاری میان وزارت مخابرات و وزارت خانه ها و ادارات دولتی به امضاء رسیده است.

به تعداد ۲ پروتوکول همکاری های تخنیکی و اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای جمهوری آذربایجان و ازبکشستان به امضاء رسیده است.

تفاهمنامه ۴ جانبه CATA ترتیب و امضاء گردیده است.

دست آورد های عمده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 • ترتیب ستراتیژی حکومتداری موبایل
 • ترتیب پالیسی ICT
 • ترتیب و تکمیل ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی
 • ترتیب و تکمیل ماستر پلان و ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی
 • تکمیل مسوده ستراتیژی ملی برای امنیت سایبر(Cyber Security
 • ترتیب پالیسی دسترسی باز (Open Access Policy
 • ترتیب پالیسی انکشاف صنعت ICT.
 • توسعه تعداد ۴۴۰۰۰ لین تیلفون دیجیتل در شهرک احمد شاه بابا و شهرک امید سبز شهرکابل، شهرک عینو قندهار ، ولسوالی شندند هرات و شهر لشکر گاه هلمند
 • توسعه شبکه فایبرنوری بطول ۶۳۷ کیلومتر درمسیرجلال آباد- کنر، جبل السراج- کاپیسا- بگرام و خوست بندرغلام خان و بامیان– مزارشریف – دره صوف – یکاولنگ ومسیر لته بند ، بامیان – یکاولنگ ، سروبی – پل گزگ و قندهار الی میدان هوایی قندهار.
 • تست های مقدماتی (PAC) و نهایی ( FAC) پروژه های CCN بغلان ، پلخمری ، تالقان ، چاریکار و خوست ، فراه و غزنی و تالقان
 • دیزاین شبکه های فایبرنوری درپروژه های سرک کندهار- ارزگان ، کوتل خاواک ولایت پنجشیر، بغلان- دوراهی بامیان – دوراهی یکاولنگ بطرف دره صوف ، سرک حلقوی شهر کابل از کمپنی الی سرک لوگر و سرک چغچران-هرات  با وزارت فواعد عامه.
 • مشکلات ،پیشنهادات ونیازمندی های مخابراتی وپستی ریاست ها ی مخابرات ولایات برای راه های حل مشکلات آن با ادارات زیربط ارسال شده است که بعد ازاخذ معلومات به مرجع مربوطه آن اطیمنان داده شده است .
 • گزارش ازچگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ومصارفاتی بودجه انکشافی ربعوار سال  ۱۳۹۴ ترتیب  وبه وزارت محترم اقتصاد واداره مرکزی احصایه دفتر مقام وولسی جرگه ارسال گردیده است .
 • گزارش دلایل عدم مصرف بودجه پروژه های انکشافی طی سال ۱۳۹۳وسال ۱۳۹۴ترتیب به وزارت مالیه ارسال شده است .
 • گزارش دستاورد های عمده وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی جهت حسابدهی حکومت به ملت طی سال ۱۳۹۴ ترتیب وبه اداره امور ارسال شد.
 • اقدامات انجام شده معه نظریات و پشنهادات در موردپنجمین پروتوکول میان افغانستان ، ترکمنستان در رابطه به شبکه فایبر نوری به وزارت خارجه واقتصاد ارسال شده است.
 • مسوده تفاهمنامه جدید میان افغانستان و کشور تاجکستان در مورد توسعه همکاری های بیشتر در عرصه خدمات مخابراتی ترتیب به دفتر ریاست اجرائیه ارسال شده است .
 • طرح مسوده در عرصه همکاریهای مخابراتی وپست که قرار است بین وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی افغانستان وکشورچین به امضآ برسد ترتیب گردیده است.
 • نظریات وپیشنهادات رابطه به راپور جلسه ۲۵ اجلاس شورای پلانگذاری ایکو ،اولین اجلاس کمیته ژینوماتیک سازمان ایکو ، مسوده پلان استراتیژیک کنترول وکاهش انتشار منابع آلوده گی هوا به اداره ملی محیط زیست ارایه گردید.
 • فیصله محکمه در رابطه به ملکیت مخابرات ساحه کارته نو مواصلت نموده وغرض تصمیم نهائی به ریاست طرح وتطبیق شاروالی کابل ارسال گردیده اسن نسبت نبود بودجه تست خاک پروژه ساختمانی بلند منزل جاده میوند ، ننگرهار و بلخ صورت نگرفته است.
 • ۴۲ قطعه نقشه های کانالی ، پیرایمری، سکندری – های اطاق کیبل وMDF–شبکه دستگاه کارته نو در جوف دو کارتن تهیه وبا دو حلقه CD سافت کاپی آن جهت استفاده به شرکت تیلی کام ارسال شد.
 • توسعه شبکه فایبرنوری در مسیر شمال شرق و مرکزی جمعأ بطول ( ۲۷۹ ) کیلومتر تکمیل گردیده و  اقدامات بشرح ذیل صورت گرقته است.
 • تجهیزات و تمام وسایل مورد نیاز ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه کیبل فایبر نوری تهیه گردیده است.
 • تمدید شبکه فایبرنوری درمسیرشمالشرق کشوربطول (۲۵۴) کیلومترازشهرکندزالی شهرفیض اباد تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.
 • تمدید شبکه فایبرنوری از شهرکندز الی تالقان مرکز ولایت تخار بطول (۱۳۸) کیلومتر و تمدید شبکه فایبر نوری از شهر تالقان الی شهر فیض آباد بطول (۱۱۶) کیلومتر تکمیل و تجهیزات SDH مربوطه فایبر نوری نصب و به بهره برداری سپرده شده است.
 • تمدید شبکه کیبل فایبرنوری در مسیر جبل السراج الی بامیان- یکاولنگ بطول ۲۵۲ کیلومتر کندنکاری و پایپ اندازی صورت گرفته که از این جمله تمدید فایبرنوری از ولسوالی جبل السراج الی ولسوالی شنواری غوربند ولایت پروان بطول (۲۵) کیلومتر تکمیل و تجهیزات SDH در سایت های مربوطه نصب گردیده است.
 • انجام تست مشترک مقاومت پایپ های HDPE فایبرنوری با انجینران وزارت فواید عامه در پروژه در حال کار سرک سازی.

سوال دوم:

طوریکه بحران شیوع ویروس کرونا تمام روند کاری ادارات کشور را متاثر ساخته است تاثیرات منفی این ویروس در سطح وزارت مخابرات تا چه حدی بوده است؟

وزارت مخابرات در جریان قرنطین به تعداد ۲۵ فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله تعداد (۱۲) فعالیت مطابق پلان کار آن تکمیل شده و بتعداد ۱۳ فعالیت دیگر کار آنها جریان دارد.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت در در جریان قرنطین مطابق پلان سالانه به ۲۲.۸٪ و مطابق مقدار هدف تعین شده به ۶۷.۶٪ رسیده است که قرار ذیل در جدول معلومات داده اند.

سوال سوم”

همان طوریکه در جریان روز های قرنطین فعالیت های ادارات و تدریس در پوهنتون ها بگونه آنلاین انجام می شد آیا در افزایش عواید وزارت مخابرات نقش داشته است یا خیر؟

نمبرکود   نوع عواید مجموع

باب          فصل        ماده

۱۳           ۱۳۲        ۱۳۲۰۶   خدمات تیلفون های سیار          ۹۴٫۲۳۴٫۸۷۷.۰۰

۱۳           ۱۳۳        ۱۳۳۱۰   کمیشن خدمات پُستی %۱۵     ۲٫۳۵۶٫۱۸۳.۰۰

۱۳           ۱۳۳        ۱۳۳۳۰   فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )           ۹۲۰٫۷۷۲٫۳۱۲.۰۰

۱۳           ۱۳۵        ۱۳۵۰۰   جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی          ۱۱٫۰۴۳٫۵۴۷.۰۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                ۱٫۰۲۸٫۴۰۶٫۹۱۹.۰۰

جدول عواید ربع دوم (جریان قرنطین) سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

سوال چهارم:

همواره مردم از بلند بودن نرخ انترنت و مکالمه توسط شرکت های مخابراتی درکشور شکایت داشته اند اقدامات وزارت مخابرات بخاطری حل این مشکل مردم در کشور چه می باشد آیا شما از نرخ ها شرکت های مخابراتی درکشور نظارت دارید یا خیر؟

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جلسه مشورتی با مسوولین شرکت های خدمات انترنیتی به خاطر کاهش قیمت انترنت و کیفیت خدمات انترنت جلساتی دوامدار را دایر نموده است که بعد از آن مرحله به مرحله تغیرات در بهبود کیفیت خدمات انترنتی بوجود آمده است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد کاهش نرخ انترنت از طریق افغان تیلی کام، تا حد امکان کاهش را بوجود آورد. از لحاظ اوسط یا مقایسوی با کشورهای جهان در جمع ۱۸۰ کشور افغانستان در کتگوری ۳۴ کشور در قیمت مصرف انترنت و مصرف مکالمات تلفنی قرارداریم. از این که وضعیت اقتصادی مردم ما پایین است وزارت مخابرات باز هم در کوشش این است که تا حد ممکن نرخ انترنت و مکالمات تلفنی را کاهش خواهد داد.

سوال پنجم:

مشکل دیگر این است که همیشه پایه مخابراتی شرکت های مخابراتی در ولایات بخصوص ساحات تحت کنترول مخالفان مسلح دولت تخریب می شود آیا شما با ارگان های امنیتی کشور بخاطری حل این معضل صحبت کردید و امسال چه پایه مخابراتی در کدام ولایات کشور توسط مخالفان مسلح دولت از بین برده شده است؟

خوب در این شک نیست که وجود مخالفان مصلع کشور در قریه ها و والسوالی های ولایات باعث متضرر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی شرکت های خصوصی و شرکت مخابراتی افغان تیلی کام گردیده است. ولی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در اکثریت ولایات با همکاری وزارت امورداخله و ارگانهای امنیتی در مورد تحدیدات امنیتی چندین بار نشست های داشتند و برای حل این محضل تدابیر جدید را روی دست گرفته اند که در آینده نزدیک شما شاهد فعالیت دوامدار شبکه های مخابراتی در ولایات، والسوالی ها و قریه جات به خصوص شبکه مخابراتی افغان تیلی کام خواهید بود.

خبرگزاری بخدی

اشتراک گذاری این مطلب:

پرخواننده ترین ها

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار افغانستان و منطقه به صفحات اجتماعی خبرگزاری بخدی بپیوندید.

اخبار مرتبط:

حامد پویا: شرکت مخابراتی MTN به دنبال فروش سهام خود در افغانستان است نه توقف فعالیت

اسد ۱۶, ۱۳۹۹

وزارت مخابرات: ۳۵ سایت جدید خدمات (۴ جی) شرکت سلام در شهر کابل راه اندازی شده است

جوزا ۲۸, ۱۳۹۹

فیس بوک در توزیع انترنت رایگان برای مناطق دوردست با افغانستان همکاری می کند

ثور ۱۷, ۱۳۹۹

قیمت انترنت شبکه‌های افغان تلیکام و سلام ۳۰ درصد کاهش یافت

دلو ۲۹, ۱۳۹۸

تازه‌ترین خبرها

بیشتر بخوانید

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی
محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

صاحب امتیاز: محمد سالم وحدت

مدیر مالی و اداری: سید صمیم مدبر

گزارشگران:رفیع مجیدی، صفت فضلی، منصور قیومی،
محمد شفیق وحدت، صبور قیومی، و نصیر وحدت

نشانی دفتر: شهر نو، کابل