"/>

خبرگزاری بخدی

منو
گزیده

کابل عطا را خواهد بلعید؟

در تاریخ:
شنبه ۶ قوس ۱۳۹۵
گزارش توسط: اشتراک گذاری:

“کابل، عطا را قورت خواهد کرد؟” این تیترِ امروز یکی از روزنامه های چاپ کابل بود؛ پرسشی که از هنگام آغاز گفتگوهای رییس اجرایی جمعیت با رییس جمهوری تنها در روزنامه ها نه، حتا در محافل مردمی نیز هر از گاهی مطرح میشود. انگیزه هایی که در پشت طرح این پرسش قرار دارد، شامل موضوعات مختلف – از تخریب جایگاه سیاسی – اجتماعی والی بلخ و عقده گشای هایی محلی گرفته تا نگرانیهای واقعی و خیرخواهانه – میباشد.

عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ
در این میان کسانی که نگرانیهای واقعی و خیرخواهانه دارند، هراس شان از این است که خدا ناخواسته والی بلخ در گفتگوها با ارگ فریب بخورد یا از بلخ کنار زده شده و در یک سمت نمایشی و سمبولیک گمارده شود. این نگرانیها اغلب از جایی است که تا هنوز بیشتر همگنان او در مذاکرات و گفتگوها فریب توطئه ها و دسیسه های اتاق فکر ارگ را خورده و تن به معامله “بشقاب عدس” دادهاند. معامله “بشقاب عدس”، یعنی واگذاری چیزهای بزرگ در بدل امتیازهای کوچک”.
آیا استاد عطامحمد نور نیز – همانند همگنان خود – فریب چنین معامله ها را خواهد خورد؟
نورِ زیرکتر
… به هر صورت میخواهم برای رفع این نگرانی با نقل خاطرهای از دیدار ما با یکی از کارمندان ارشد ریاست اجراییه آغاز کنیم. یکی از کارمندان ارشد ریاست اجراییه تعریف کرد که روزی همین سوال در حضور داکتر عبدالله و مصطفی مستور نیز مطرح شد. کسی که این پرسش را مطرح کرد میخواست به گونه ای توجه او را به مذاکرات رییس اجرایی جمعیت با ارگ جلب کند و از عواقب و پیامدهای آن برای ریاست اجراییه و شخص دکتر عبدالله هشدار دهد. دکتر عبدالله و مصطفی مستور در پاسخ میگویند: “استاد عطا زیرکتر و باهوشتر از هر سیاستمدار دیگری این جغرافیا است. احتمال اینکه او در مذاکرات توسط دیگران بلعیده شود و فریب توطئه و دسیسه را بخورد، بسیار کم است. او به خوبی میتواند دست حریف را بخواند و یک مذاکره را به نفع خود سمت و سو دهد. نگران نباشید.”
پاسخ رییس اجراییه برای من از آنجایی مهم است که اگر بنای این مذاکرات بر یک معامله باشد، باید بیشترین نگرانی و تشویش را کاخ سپیدار داشته باشد. آخر معامله استاد عطامحمد نور با ارگ برای ریاست اجراییه به معنای از دست دادن بزرگترین حامیاش میباشد؛ کسی که هسته اصلی تیم اصلاحات و همگرایی را تشکیل میداد. اما خاطرجمعی و عدم نگرانی ریاست اجراییه نشان میدهد که مسوولان کاخ سپیدار به زیرکی، هوشمندی و توانایی او باور دارند.
مرد خودساخته
شاید بزرگترین پرسش این باشد که چه رمزی در زندگی استاد عطامحمد نور وجود دارد که او را در برابر فریب، رویینتن ساخته است؟ چرا میپنداریم که او در میان همگنان خود یک استثنا است؟
اگر کسی این پرسشها را با من مطرح کند در پاسخ خواهم گفت که بزرگترین امتیاز والی بلخ این است که او یک “مرد خودساخته” است.
“مرد خودساخته”، یعنی کسی که این همه راه را به پای خود آمده و متکی به حمایت عقل برتری یا دست توانای کسی دیگری نبوده است. اگر بخواهیم برای “مرد خودساخته” مثال ملموستری ذکر کنیم، باید به رمان “بخت لوک لارکین” مراجعه کنیم. در رمان “بخت لوک لارکین”، لوک یتیم تهیدستی است آوارهای خیابانها. اما او در برابر پیوستن به اوباش خیابانی مقاومت میکند و شغل شرافتمندانه تری را پیشه میکند. با اینحال، هنگامی که لوک در کنار رودخانه ای قدم میزند، دختر یک میلیونر در درون رودخانه میافتد و او با به خطرانداختن جان خود، دختر را نجات میدهد. دختر برای او پول پیشنهاد میکند، اما او این پیشنهاد را نپذیرفته و در عوض، شغل میخواهد. دختر میلیونر او را منشی خود پیشنهاد میکند و لوک از این طریق ثروتمند میشود.

عطا محمد نور، حامی اصلی عبدالله عبدالله در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 2014 بود
لوک واقعا نماد یک مرد خودساخته است. پول بادآورده را دوست ندارد و اگر میلیونر هم شده، از راه آبله کف دست میلیونر شده است.
موقعیت استاد عطامحمد نور نیز در برابر دیگر مدعیان تاج و تاخت رهبری، همانند لوک است. او رهبری یک جمعیت میلیونی را نه از “پدر” خود میراث برده و نه در زیر سایه نام و آوازه برادر به این جایگاه رسیده و است. او سال ها کار و پیکار کرده و مجاهدت ورزیده تا این همه صعود کرده و به محبوبترین چهره جهادی در میان مردم تبدیل شده است.
او در کوره گرم حوادث و رویدادها پخته شده و به معنای واقعی کلمه گرم و سرد روزگار را چشیده است. کسانی که با جغرافیا، ترکیب قومی، بافت اجتماعی و سیاسی و تحولات چندهه پسین شمال آشنا باشند میدانند که پشت سرگذاشتن رقبای محلی توانمندی چون جنرال دوستم و عبور از آنها چه اندازه دشوار است و چه قدر پختگی و زیرکی و تدبیر میطلبد.
او در حالی از رقبای محلی خود عبور کرده است، که هر کدام آنها خود را رستم داستان دیگر و یکه تاز میدان میدانستند.
ضرب المثلی است که میگوید “بادآورده را باد میبرد”. جایگاه و محبوبیتی را که والی بلخ به دست آورده، بادآورده نیست، حاصل زحمت و تلاش و پشتکار است. کسانی که با سرنوشت مردم معامله کردند و جایگاه شان را در برابر امتیازهای ناچیز به حراج گذاشتند، رهبری این ملت غیور و سرفراز را بدون زحمت و تلاش به دست آورده بودند. جایگاه سیاسی و اجتماعی آنها “بادآورده” بود.
اما والی بلخ، یک مرد خودساخته است. او این شهامت اخلاقی، پاکی نفس، غرور و تعهد ملی را دارد که در برابر پول و کرسی سر خم نکند؛ همان گونه ای که در برابر بسته پیشنهادی کرزی که شامل معاونیت ریاست جمهوری و میلیونها دالر میشد وسوسه نشد.

اشتراک گذاری این مطلب:

پرخواننده ترین ها

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار افغانستان و منطقه به صفحات اجتماعی خبرگزاری بخدی بپیوندید.

Baztab News

آخرین اخبار روز

بیشتر بخوانید

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

Powered & Developed by TechSharks