خبرگزاری بخدی

منو
اقتصادی

شورای عالی ” کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی” از سوی حکومت ایجاد شد

در تاریخ:
یکشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۶
گزارش توسط: اشتراک گذاری:

ریاست جمهوری کشور از ایجاد شورای عالی زیر نام ” شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی” خبر داد.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که نخستین جلسۀ شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی، شام روز گذشته در ارگ برگزار شد.

گفته شده در این جلسه رئیس‌ جمهورغنی و اشتراک کنندگان، روی طرزالعمل، مبنای حقوقی، وظایف و مسئولیت ها، ساحه کاری، تشکیلات و اصول تصمیم‌گیری‌های شورا بحث کرده اند.

در خبرنامه از قول رییس جمهورغنی آمده است که هدف ایجاد این شورا، کاهش و مشخص ساختن عوامل فقر  در کشور می باشد، تا حکومت از طریق برنامه های منظم به گونۀ اساسی در برابر فقر مبارزه کند.

رئیس‌جمهور کشور گفته که در رابطه به کاهش و از بین بردن فقر باید بحث های اساسی صورت گیرد و عوامل و انواع فقر تشخیص شود.

او افزود که برنامه های ۱۶ سال گذشته در زمینۀ کاهش فقر دقیق نبوده است، زیرا ارقام در رابطه به فقر در کابل و تمام ولایات دقیق نیست.

آقای غنی گفته که حکومت باید به قشر محروم توجه داشته باشد، زیرا تا اکنون در زندگی این قشر تغییرات به وجود نیامده است.

به گفته او، سیستم پرداخت معاشات مامورین دولت اطمینان بخش نیست و همچنان در سیستم خزینۀ تقاعد مشکلات وجود دارد که باید اصلاح شود.

گفته شده که تا اکنون ۵۰ درصد معلمین از طریق معتمدین معاش بدست می‌آورند که در این بخش باید سیستم قابل‌قبول ایجاد شود. سیستم پرداخت و امتیازات و همچنان تمام برنامه‌های ملی به خاطر به‌ میان آوردن اصلاحات ارزیابی شود و مشکلات اساسی مشخص شود.

همچنان رئیس‌ جمهور با اشاره به هموطنان عودت کننده، گفته که در چند‌سال گذشته، پنج میلیون افغان از کشورهای بیرونی به وطن باز گشته اند و حکومت می خواهد تا ده سال آینده، از سه تا پنج میلیون دیگر را نیز جذب کند.

رئیس ‌جمهور کشور افزوده که بسیاری خانواده ها را زنان بی بضاعت رهبری می‌کنند، بنابرین باید به زندگی آنان توجه صورت گیرد تا فرزندان خویش را که پنج نسل آینده به آن پیوند دارد، از فقر مصئون کنند.

از سویی هم آقای غنی تاکید کرده که این شورا‌ها به این منظور است که بودجه به شکل درست آن به‌مصرف برسد و بودجۀ سال آینده، نه براساس پروژه بلکه  به اساس برنامه تنظیم شود.

وی افزود که وزارت‌های اقتصاد و کار و امور اجتماعی و اداره احصائیه مرکزی باید در زمینۀ معلوم نمودن ارقام دقیق مردم فقیر به گونه منظم کار کنند.

گفته شده که قرار است جلسات این شورا به طور منظم به منظور بررسی عوامل کاهش فقر در کشور و ایجاد هماهنگی میان تمام ادارات به خاطر از بین بردن فقر، به شکل دوامدار دایر گردد.

خبرگزاری بخدی

اشتراک گذاری این مطلب:

پرخواننده ترین ها

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار افغانستان و منطقه به صفحات اجتماعی خبرگزاری بخدی بپیوندید.

آخرین اخبار روز

بیشتر بخوانید

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

Powered & Developed by TechSharks