خبرگزاری بخدی

منو
گزیده

بخشی از گزارش وضعیت اقلیتها- آسیای جنوبی در مورد وضعیت تاجیکان در بامیان

در تاریخ:
چهارشنبه ۳ قوس ۱۳۹۵
گزارش توسط: اشتراک گذاری:

 تاجیکان باشندگان بومی بامیان اند؛ همانگونه که در سایر نقاط کشور ساکن هستند. آنها بیشتر در شهر بامیان و سه ولسوالی سیغان، کهمرد و شیبر زندگی می کنند.


نزدیک به صد سال پیش، فیض محمد کاتب بامیان را رهایشگاه تاجیکان خوانده بود (کاتب، ۱۹۹۴، ۱۳۸-۱۳۹). نفوس تاجیکان بامیان به خاطر نبود یک سرشماری واحد، در اسناد رسمی و دیدگاه عامه کمتر نشان داده شده است، تاجیکان بامیان مدعی اند که آنها ۴۰ درصد نفوس ولایت بامیان را می سازند (بامیکاپرس)۲۰۱۶.
جنگ داخلی در سالهای ۹۰ منجر به تضعیف دولت شد که در نتیجه کشور به جزیره های قدرت تبدیل گردید.
بامیان که در مرکز کشور موقعیت دارد، زیر ادارۀ حزب وحدت که یک حزب هزارگی بود، قرار گرفت. جنگ در بامیان سبب بیجا شدن تاجیکان و پشتونها و رفتن شان به ولایات و شهرهای همجوار گردید.
در نتیجه این بیجاشدن ها، نفوس تاجیکان در بامیان به شدت تقلیل یافت. به گفتۀ محی الدین آشو فرهمند که یک فعال مدنی تاجیک است، شمار بیجاشدگان تاجیک بامیانی در کابل ۳۰۰۰، در بلخ ۱۵۰۰، در بغلان ۱۰۰۰ و در کندز ۵۰۰ خانواده می باشد (اظهارات شخصی فرهمند نمایندۀ جنبش عدالتخواهی تاجیکان بامیان).
در شرایط پس از کنفرانس بن، تاجیکان ادعا دارند که به گونۀ سیستماتیک و سازمانیافته از فضای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی بامیان در ده سال پسین زدوده شده اند.
به گفته فرهمند زمینهای این خانواده ها توسط ادارۀ ولایتی غصب و یا توسط زورگویان محلی وفادار به کریم خلیلی معاون ادارۀ کرزی اشغال شده است (اخبار میترا، ۲۰۱۶). زمینهای اشغال شده در بامیان در ضحاک، سرخدر، توپچی، پیتاب لغمان، طبقسری، جگره خیل، زرگران، شهرک صفا، پشتۀ خواجه غار، سرخ قول، قلعۀ سید کمال الدین، سنگ چسپان، تپۀ جلال و بیدک، ریگشاد می باشد.
به خاطری که تاجیکان بامیان در طول سالها، قربانی تبعیض قومی بوده اند، به تاریخ اول می ۲۰۱۵ کنفرانسی را در کابل به راه انداختند.
اشتراک کنندگان علیه تبعیض سازمانیافته و سیستماتیک در برابر تاجیکان در بامیان اعتراض کردند. به گفتۀ آنها، تاجیکان در بامیان با تبعیض و محرومیت اقتصادی، پاکسازی قومی، اشغال زمینهای شان و حاشیوی ساختن شان از نگاه سیاسی روبرو اند. آنها همچنان سوال انکشاف نامتعادل مناطق شان در بامیان را بلند کردند. برای بلند نگهداشتن صدای تاجیکان بامیان و دفاع از حقوق شان این کنفرانس جنبشی را زیر نام جنبش عدالتخواهی تاجیکان بامیان پایه گذاری کرد (اظهارات شخصی فرهمند، نمایندۀ جنبش عدالتخواهی تاجیکان بامیان.)
به تاریخ ۳۰ نومبر ۲۰۱۵، این جنبش تظاهراتی را در اعتراض بر تبعیض قومی، به حاشیه راندن و پاکسازی قومی تاجیکان بامیان به راه انداخت (مستوسیغانی۱، ۲۰۱۵). نکات عمدۀ این تظاهرات از این قرار بود:
۱. شهر کهنۀ بامیان (که اکثر باشندگان آن تاجیک اند) ویران گردیده و شهر نو روی زمینهای اشغال شدۀ تاجیکان بنا شده است. در حالی که تاجیکان هیچ سهمی در ۲۰۰۰ دکان و مغازه یی که روی زمینهای خودشان شاخته شده است، ندارند.

اعتراض تاجیکان بامیان
۲. در چند سال گذشته، حکومت محلی و شهرداری بامیان تاجیکان را هدف قرار داده و به بهانۀ سیاست دروغین کمربند سرخ و سبز فرهنگی، به ویژه به تخریب خانه های شان پرداخته است. در حالی که چنین سیاستی در مورد غیرتاجیکها عملی نگردیده است.
۳. معترضین گفتند، آنهایی که مسوول اشغال زمینهای تاجیکان در ساحات ضحاک تا سرخدر در شهر بامیان همانند توپچی، پیتاب لغمان، طبقسری، جگره خیل، زرگران، شهرک صافی، پشتۀ خواجه کهر، سرخ قول، قول سید کمال الدین، سنگ چسپان، تپۀ جلال و بیدک، ریگشاد می باشند، باید به محاکمه کشانده شوند.
۴. ادارۀ محلی از پیاده شدن پروژه های انکشافی در شهرها و ولسوالی های تاجیکان ممانعت کرده است که سبب انکشاف نامتعادل در بامیان گردیده است. چنانچه آنها پیشنهاد کردند تا درۀ آجر در ولسوالی کهمرد باید پارک ملی اعلان گردد و یک بند در ولسوالی سیغان ساخته شود.
0. حکومت مرکزی باید زمینۀ انکشاف برابر و همه شمول را برای همه شهروندان بامیان فراهم کند.
به تاریخ ۱۵دسمبر ۲۰۱۵ حکومت مرکزی یک کمیسیون حقیقت یاب را به ریاست عبیدالله بارکزی عضو مجلس نمایندگان تعیین کرد تا این شکایات را مورد بررسی قرار بدهد. این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت انکشاف شهری، وزارت عدلیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، دفتر دادستان کل و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی بود.
کمیسیون با ۱۱۰۰۰ نفر دیدار کرد، بیش از ۷۰۰ شکایت از تاجیکان و پشتونهای بامیان به دست آورد و ۲۱ کلیپ مستند را جمع آوری کرد. کمیسیون به تاریخ ۵ جنوری ۲۰۱۶ تصمیم خود را به شورای ملی ارائه کرد. یافته های کمیسون تبعیض علیه تاجیکان و پشتونهای بامیان را تایید کرد که حاکی از به حاشیه رانده شدن و حذف سیستماتیک این ملیتها بوده است. زمینهای پشتونها و تاجیکان به صورت قانونی تملیک نگردیده بود بلکه این زمینها به بهانه های مختلف همانند گسترش کمربند سرخ و سبز فرهنگی به گونۀ غیرقانونی غصب گردیده بود. در برخی موارد، دفاتر ادارات محلی روی زمینهای غصب شده اعمار گردیده بود. موارد زیادی از اشغال غیرقانونی زمینهای تاجیکان توسط گروههای زورمندی که از سوی کریم خلیلی حمایت می شوند، وجود داشت که روی این زمینها به ساختن هوتل و شهرکهای رهایش پرداخته اند (بامیکاپرس، ۲۰۱۶b؛ فارسی، ۲۰۱۶)
به تاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۱۶، تاجیکان بامیان مظاهرۀ دیگری داشتند و ادعا کردند که دولت یافته های کمیسیون حقیقت یاب را مورد توجه قرار نداده است. آنها از حکومت مرکزی خواستند تا به پاکسازی قومی و سیاست حذف قومی علیه تاجیکان در بامیان پایان دهد (تاجیکان بامیان، ۲۰۱۶)
منبع: صص۷۶-۸۰، South Asia state of monitorring,Report 2016, Mapping the Therrain

اشتراک گذاری این مطلب:

پرخواننده ترین ها

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار افغانستان و منطقه به صفحات اجتماعی خبرگزاری بخدی بپیوندید.

Baztab News

آخرین اخبار روز

بیشتر بخوانید

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

Powered & Developed by TechSharks