خبرگزاری بخدی

منو
گفتمان روز

بامیان دهه دموکراسی؛ خطر سقوط ده ها رسانه چاپی

در تاریخ:
دوشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۰
گزارش توسط: اشتراک گذاری:

مطبوعات رکن چهارم هر نظام دموکراتیک به حساب می آید. در افغانستان، پس از کنفرانس بن و ظهور نظام کنونی به یاری جامعه جهانی؛ زمینه برای رشد  مطبوعات و رسانه ها در کشور مساعد شد.
با گذشت ده سال از روی کار آمدن نظام کنونی و علیرغم مشکلات جدی فعالیت رسانه ها و مطبوعات در حال گسترش است.
در این میان ولایت مرکزی بامیان، پس از ده سال شاهد فعالیت رسانه در راستای اطلاع رسانی و نظارت بر کارکرد حکومت محلی است.
با وجود پیشرفت ها در این عرصه، مشکلات گوناگونی نیز ؛ برسر راه فعالیت رسانه ای وجود دارد.
نبود امکانات مالی، برخورد نه چندان مناسب مسوولان حکومتی و نبود تسهیلاتی مانند برق و انترنت از مشکلات رسانه ها در” بامیان” خوانده می شود.
محمد زمان احمدی خبرنگار خبرگزاری بخدی گفتگویی با” محمد ابراهیم اکبری”، رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان انجام داده و در آغاز از او  در باره ” وضعیت رسانه ها” پرسیده است.

آقای احمدی به نظر شما وضعیت رسانه ها در ولایت بامیان چگونه است؟
در دولتی که نظام دموکراسی و قانونمندی حاکم است و جامعه به سوی رشد و ترقی در حرکت است، رسانه ها و نهادهای مدنی به عنوان بازوهای قدرتمند دولت، نقش اساسی و محوری دارند.ازاین نظر، بامیان وضعیت خاص خود را دارد. علیرغم کاستی هایی که وجود داشته درمجموع من فکر می کنم که بامیان یکی از ولایتهایی است که حکومت محلی(ولایت) با رسانه ها همکار بوده و زمینه را برای رشد رسانه ها فراهم ساخته، و تا حدودی در قسمت همدردی و هماهنگی با رسانه ها و شنیدن “صدای رسانه ها “وسعت نظر دارد.

البته با وجود مشکلاتی که فراروی ما و ولایت بامیان در عرصه های مختلف قرار دارد، در برخی از اوقات، از نگاه دسترسی به” رسانه های بزرگ” دچار چالش هستیم. اما ظهور و فعالیت های رسانه های محلی در ولایت بامیان چشمگیر است. اکنون؛ در این ولایت پنج رسانه تصویری، پنج رسانه صوتی (رادیو) و  بیشتر از ۳۰ روزنامه، گاهنامه، ماهنامه و هفته نامه فعالیت دارند که گاهی به شکل دایمی و گاهی هم به شکل مقطعی و موقتی نشرات خود را داشته و دارند.
حکومت محلی(ولایت) و ریاست اطلاعات و فرهنگ که در قسمت همکاری، هماهنگی و نیز اداره و کنترل رسانه ها مسئولیت دارد، تا اکنون هیچ حد و مرز و یا محدودیتی برای رسانه ها در بامیان ایجاد نکرده و فقط نشرات شان مبتنی برقانون رسانه های همگانی تنظیم و کنترول شده است.
ما از آدرس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان از رسانه ها و جریان کار رسانه ای دربامیان رضایت کامل داریم و تلاش می کنیم که برای رسانه ها در حد توانمندی مان سهولت ایجاد کنیم.

از دید شما؛ مشکلات رسانه های بامیان چیستند؟ و خود سانسوری و فشار از سوی مراجع حکومتی و غیر حکومتی بالای رسانه های بامیان، تا چه اندازه وجود دارد.؟
سانسور مطبوعات و رسانه ها در بامیان وجود ندارد و من تا به حال نشنیده ام که رسانه ای به دلیل انتقاد از مقام های محلی تهدید شده باشند. شما در جریان هستید که در بامیان رسانه های منتقد جدی حکومت محلی(ولایت) وجود دارند که فعالیت می کنند. اما تا به حال ما(حکومت محلی) نه تنها از فعالیت این رسانه ها جلوگیری کرده  ایم که کوشش کرده ایم زمینه فعالیت شان را مساعد سازیم.اداره ولایت، ریاست ها، ارگانهایی چون قوماندانی امنیه ، امنیت ملی و سایر موسسات و نهاد ها، هیچ دخالتی در  نشرات رسانه ها ندارند، چرا که آزادی بیان و رسانه های آزاد،از جمله شعاراساسی”عصر دموکراسی” است که خوشبختانه در بامیان “پاگرفته” و قانونمندی کم کم به خود، جنبه عملی می گیرد.
در سایر ولایات ممکن است امنیت ملی، پولیس، سارنوالی و حتی والی ها در کار رسانه ها دخالت کنند و حتی رسانه هایی که در”مدح و ثنای” مقام های حکومتی، تلاش نکرده اند با برخورد شدید روبرو شده اند اما، این سنت در بامیان هنوز جا نیفتاده و من آرزو می کنم که هرگز هم؛ جا نیفتد.

درولایت بامیان دیده شده که شماری از”رسانه های چــاپی” ظهور کرده و پس از مدتی نتوانسته اند به نشرات شان ادامه دهند.شما؛علت اساسی این امر را در چه می دانید؟
برخی رسانه های خصوصی نتوانسته اند فعالیت شان را بطور دوامدار ادامه دهند، دلیلش کمک های مقطعی “دونرها” بوده که با شرایط خاصی کمک های شان را کرده اند و یا این خدمات مدت دار بوده است.
دلیل دیگری که وجود دارد این است که برخی از رسانه ها نتوانسته اند انتظارات تمویل گران شان را پوره کنند و به همین دلیل از ادامه کمک ها محروم شدند.
از نظر قانونی؛ وقتی یک رسانه شروع به فعالیت میکند، همانند یک نهاد اجتماعی ، یک شورا، باید در وزارت اطلاعات و فرهنگ، راجستر شده و اجازه فعالیت بگیرد.لازم است برای بهتر شدن وضعیت؛ تامین امنیت و حرکت کردن با آرمان های حکومت، رسانه ها خودشان را در ریاست اطلاعات و فرهنگ نیز راجسترکنند.متاسفانه با وجود برگزاری چندین جلسه، تا هنوز این امر عملی نشده، با توجه به اینکه راجستر شدن رسانه یک ضرورت بوده و با در نظر داشت اینکه مسایل امنیتی روز بروز نگران کننده تر و جنجال آفرین تر میشوند،تقاضای ما از رسانه ها این است که خود را ثبت و راجستر کنند.در صورتی که این امر صورت نگیرد و یک خبرنگار کارت مخصوص خبرنگاری نداشته باشد؛ این نگرانی وجود دارد که از سوی برخی از نها ها و ادارات توهین شوند.
درولایت بامیان آزادی رسانه ها به میزان بالایی وجود دارد و به همین دلیل ما نتوانسته ایم بالای رسانه ها فشار بیاوریم برای ثبت و راجستر شدن اقدام کنند؛ ولی خواهش ما از تمامی رسانه ها این است که به ریاست اطلاعات و فرهنگ مراجعه کرده و جواز محلی دریافت کنند.

 

بامیان در زمینه صنایع دستی نیز دارای ظرفیت های بالایی است که توجهی به آن صورت نگرفته است

شما گفتید که حکومت محلی در بامیان با رسانه ها همکار است، ریاست اطلاعات و فرهنگ تا کنون با رسانه ها چه همکاری هایی را داشته است؟
ببینید اکنون، بیش از ۳۰ رسانه چاپی در بامیان فعالیت دارند و شماری از رسانه های صوتی و تصویری نیز کار می کنند.متاسفانه ما تا هنوز با رسانه های بامیان از”نظرپول و امکانات”نتوانسته ایم همکاری کنیم. چون به دلیل نبود بودجه انکشافی کافی؛ این کار عملی نیست اگرچه ضرورت ها ایجاب می کند که باید رسانه ها کمک شوند، با اینهم؛ تا کنون ما فقط توانسته ایم در محافل و مجالس رسانه ها اشتراک کرده و در قسمت ارائه رهنمود ها گامهایی را برداشته ایم.با مسوولان رسانه ها جلساتی برگزار کرده و  همچنان در قسمت سپری  کردن مراحل ثبت و راجسترآنان؛ همکاری و هماهنگی داریم.
ما برای اینکه رسانه ها در بامیان مشکلی نداشته باشند همواره با ارگانهای دیگر، در تماس هستیم که برای رسانه ها مشکلی ایجاد نکنند و خوشبختانه مجموع ارگانهای دولتی و غیر دولتی در این راستا با ما همکار بوده اند.

اکنون بیش از ۳۰ رسانه چاپی در بامیان فعالیت دارند، گفته می شود که اکثر آنان از چاپ بازمانده ، با این وضعیت؛ شما آینده رسانه های چاپی را در بامیان چگونه می بینید؟
من فکر می کنم که تعدد رسانه ها می تواند بر کیفیت شان اثر گذاشته و سبب پایین آمدن آن شود.نمونه های مشخص این کم شدن کیفیت کار، خبرهایی است که در بامیان نشر می شود. متاسفانه اکثر رسانه ها به جای اینکه مستقلانه، به تهیه اخبار و مطالب شان بپردازند دست به “کاپی” خبرهای دیگر رسانه ها می زنند و این امر، باعث شده که مخاطب این رسانه ها کم شود.

گفته می شود که بامیان می تواند زمینه های توریستی خوبی راداشته باشد اما بودجه کافی برای این بخشها وجود ندارد.برهمین اساس رسانه ها می توانند در قسمت انعکاس مشکلات این ولایت تاثیرات خوبی داشته باشد

از سوی دیگر، به دلیل ضعف فرهنگی حاکم بر جامعه افغانستان و سه دهه بحران و نا امنی، ذوق مطالعه و روزنامه خوانی، در بین مردم ولایت بامیان مانند سایر ولایات و حتی کابل، کم است و به همین دلیل رسانه های چاپی علاقه مند زیادی ندارند.
همچنین،یک دونر و یا کمک کننده فقط به شکل”مقطعی” رسانه ها را کمک می کند، و در این فرصت؛ رسانه باید بتواند منابع مالی پیدا کند و به فروش برسد اما متاسفانه هیچ رسانه چاپی تاهنوز نتوانسته از راه فروش به خود کفایی برسد و برای همین از نشر باز می ماند.
متاسفانه با این روند ما برای رسانه های چاپی در بامیان روزهای خوشی را پیش بینی نمی کنیم و باید کاری کنیم که مسوولان رسانه ها در همکاری با ریاست اطلاعات و فرهنگ، در راستای کاهش شمار رسانه ها و افزایش کیفیت کار شان ، تلاش کنند.
در مجموع برخی رسانه ها توانسته اند که برای خود، منابع مالی دوامداری پیداکنند اما اکثر رسانه ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند و ما امیدواریم که این مشکلات برای اصحاب رسانه ها قابل درک بوده برای دوام کار با کیفیت رسانه ای به یک تصمیم مشترک برسند.
تشکر از شما

اشتراک گذاری این مطلب:

پرخواننده ترین ها

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار افغانستان و منطقه به صفحات اجتماعی خبرگزاری بخدی بپیوندید.

Baztab News

اخبار مرتبط:

چلیپاکشی بر مکتوب رسمی؛ کشیده­ای که والی بامیان بر صورت خود و قانون زد

قوس ۵, ۱۳۹۶
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان می گوید، در صورتی که دولت بخواهد مشارکت سیاسی زنان در جامعه بصورت واقعی تطبیق شود، نخست باید عدالت را در ارگان های عدلی و قضایی تامین کند.

حبیبه سرابی: مشارکت سیاسی زنان در سایه عدالت امکان پذیر است

میزان ۴, ۱۳۹۱
قوماندان سابق طالبان می گوید که زمانی که او، شنیده سران شان در دوحه قطر با امریکایی ها مذاکره می کنند تصمیم به تسلیم شدن به پروسه صلح گرفته است

از دوحه تا بامیان؛ تلاش ها برای تامین صلح

جدی ۲۸, ۱۳۹۰
عبدالله برات می گوید که برخی از سیاستمداران می خواهند که فعالیت جامعه مدنی را زیر کنترول خود داشته باشند

دخالت سیاستمداران در فعالیت های جامعه مدنی بامیان

جدی ۲۷, ۱۳۹۰

آخرین اخبار روز

بیشتر بخوانید

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

Powered & Developed by TechSharks