خبرگزاری بخدی

منو
گزیده

اعلامیه انجمن افغانهای سویدن: افغانستان امن نیست، اخراج اجباری را متوقف کنید

در تاریخ:
یکشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۵
گزارش توسط: اشتراک گذاری:

 کمیسیون امور مهاجرین انجمن افغان های سویدن که مقر آن در استکلهم است در پیوند با تفاهمنامه دولت افغانستان و اتحادیه اروپا اعلامیه ای منتشر کرده است.

این انجمن از دولت افغانستان و اتحادیه اروپا خواسته است که روند اخراج اجباری پناهجویان را متوقف کنند و همچنان تاکید کرده است که معامله بر سر حقوق پناهجویان نقض آشکار حقوق بشری است.

محتوای این اعلامیه قرار ذیل است:

بیشتر پناهجویان افغان که در جریان بحران کنونی پناهندگی وارد اتحادیه اروپاه شده اند از کشور های دومی و سومی بوده اند و بیشتر کسانیکه تصمیم گرفتند تا دوباره به افغانستان عودت کنند، دوباره قصد بیرون شدن از کشور را دارند.


به جرات می توان گفت که بیشتر مهاجران عودت کننده به افغانستان مجدداً به ایران و یا به کشور دومی برگشته اند و یا هم در شرف بازگشت هستند.
این برگشت ها و نبود تصویر و تعریف درست از چگونگی پناهندگی باعث می شود تا فشار بیشتر بالای بقیه پناهجویان افغان وارد شود.
زمانیکه آسترالیا، سویدن، آمریکا و چندین کشور دیگر جهان، سفر شهروندان شان به افغانستان را به نسبت ناامنی مناسب نمی دانند و رسماً از سفر اتباع شان به این کشور جنگ زده جلوگیری می کنند، چطور ممکن است وضعیت امنیتی افغانستان را برای پناهجویان مطمئن جلوه دهند.
دیدگاه جامعه جهانی در مورد مطمئن بودن وضعیت امنیتی افغانستان به سال های ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٩ بر می گردد نه امروز.
در حالیکه آمار تلفات غیر نظامیان در مقایسه به سال های قبل ٢٠١١ افزایش چمشگیری را نشان می دهد و ده ها پرونده نقض حقوق بشری مانند تجاوز، قتل و تجاوز های جنسی در نهادهای حقوق بشری ثبت شده است، چگونه می توان افغانستان را یک کشور امن نامید؟
بدون شک جامعه بین المللی در هدف تعیین شده خود در افغانستان فاصله زیاد دارد و چشم پوشی از حقایق موجود افغانستان خود به نحوی نقض آشکار حقوق بشری محسوب می شود.
مهاجران و تحولات مثبت اجتماعی
وضعیت افغانستان نسبت به هر زمان دیگر نامطمین و ناامن است و جامعه جهانی باید این را بپذیرد که تلاش های شان برای آوردن صلح در افغانستان بی نتیجه مانده است.
کشورهای مهاجر پذیر همواره یک روی سکه را می بیند و آنهم ورود پناهجویان به این کشور هاست در حالیکه روی دیگر سکه که تلاش، کار، دادن مالیه و رسیدن به درجه فکری است همواره از دید این کشورها پنهان مانده است.
بدون شک حضور همین مهاجران در شکیبایی و گرم نگهداشتن بازار کار همیشه مثبت تلقی شده است. طور مثال، سال گذشته مهاجرین در سویدن بیشترین مالیه را نسبت به شهروندان این کشور به دولت پرداخته اند.
حال سوال اساسی این جاست که چرا ابعاد مثبت مهاجرت ها بررسی و یاد آوری نمی شود؟ چرا کشورهای مهاجر پذیر قبول نمی کنند که همین مهاجران روزی در پارلمان این کشورها با گرفتن بلندترین رای وارد فعالیت های سیاسی می شوند و مصدر خدمت به همین کشور ها قرار می گیرند؟
طرف صحبت با حکومت افغانستان
این به همگان پوشیده نیست که افغانستان وطن ما است و هیچگاه و هیچ کشور دیگر وطن اصلی ما نمی شود، اگر امروز یک نگاه کوتاه و ژرف به تحولات سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی داشته باشیم، متوجه می شویم که بیشترین اراکین یا دو ملیته هستند و یا هم در بیرون از افغانستان تحصیل کردند. امروزه این افراد شانه به شانه دوشادوش همدیگر برای افغانستان زحمت می کشند.
اگر حکومت وحدت ملی پدیده مهاجرت را خوب مدیریت کند، بزودی ابعاد مثبت این مهاجرت ها نمایان می شود و بدون شک این وضعیت به نفع کشور مطبوع بوده و هم به منافع کشور مقصد تمام می شود.
اما نگرانی عمده این جاست که هم افغانستان و هم کشورهای مهاجر پذیر به این امر تا هنوز تن نداده اند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان
به عبارت ساده تر می توان چنین استدلال کرد که در حال حاضر مهاجران افغان در کشورهای اروپایی بار هزینه و مصارف زندگی را از دوش دولت افغانستان برداشته و این کشورهای مهاجر پذیر هستند که در این راستا مطابق قانون شان .سرمایه گذاری می کنند که ادامه این وضعیت هم به نفع افغانستان است و هم برای کشورهای اروپایی آینده روشن را ترسیم خواهد کرد
اگر امضاء تفاهمنامه و معامله افغانستان و اتحادیه اروپا بر سر مهاجران را از دریچه حقوقی و قانونی بنگریم، مطابق کنوانسیون های پناهندگی سازمان ملل هر دو طرف معامله محکوم به نقض قانون هستند.
متوسل شدن به زور و اخراج اجباری پناهجویان در مغایرت کامل ماده های کنوانسیون های جهانی پناهندگى قرار دارد.
کمیسیون امور مهاجرت انجمن افغانهای سویدن این عمل را سخت محکوم می کند و از کشورهای اروپایی می خواهد تا در مورد معامله بر سر مهاجران با دولت افغانستان تجدید نظر کنند.
ما انتظار داریم که کشورهای اروپایی در این باره با چشم های باز وارد عمل شوند و در این خصوص واقع بینانه عمل کنند.
اخراج های اجباری و وضع سختگیرانه علیه مهاجران یک جفا در حق پناهجویان افغان است و این امر می تواند منجر به اعتراضات گسترده و وخیم تَر شدن اوضاع در اروپا شود.
پیام به رییس جمهوری افغانستان
جناب رییس جمهور، امروز بحران مهاجرت، یکی از مسائل غیر قابل کنترول براى اکثریت کشورها درآمده است و اگر وضعیت بدین منوال ادامه پیدا کند و آینده سیاسی و امنیتی افغانستان همچنان سردر گم باقی بماند بازهم مردم کشور را ترک خواهند کرد.
میدانیم فرار مغزها، آسیبی بزرگی به کشورمان میرساند. ولی نباید انکار کرد که که این مغزها، از آینده ى خود نگران هستند و آنها آینده افغانستان را تاریک و ناامید کننده می بینند.
بگذار صادقانه اعتراف کنیم که نا امیدى این مغزها زمانى آغاز شد که بعد از سالهاى سال تحصیل؛ کسى آنها را جذب کار نکرد، از آنها رشوه خواسته شد، در هر موقعى با مشکل مواجه شدند، متصدیان امور با آنها بدرفتارى کردند و حتىٰ براى بدست آوردن ترانسکرپت تحصیلى شان به عذر، زارى، واسطه و پرداخت رشوه متوسل شدند.
این قشر به امید فرداى بهتر به شما و رقیب تان رای دادند و براى آغاز کار رئیس جمهور جدید شان لحظه شمارى کردند، اما آنچه امروز می بینند به مراتب بدتر از گذشته است و به این باور می رسند که در افغانستان یا زر داشته باشی یا زور.
آقای محمد اشرف غنی، خوب به یاد داریم که یکی از شعارهای مطرح زمان انتخاباتی شما بیکار نماندن قشر تحصیل کرده و پیدا کردن بازار کار برای تحصیل کردکان و روشنفکران کشور بود، اما حال آیا گراف بیکاری در افغانستان بدست شما می رسد؟
آیا در جریان اعتراض دانشجویان فارغ التحصیل شده که مدارک دانشگاهی شان را به دلیل پیدا نشدن کار آتش زدند قرار داری؟
می خواستم به این پرسش ها شما و شریک سیاسی تان صادقانه پاسخ بدهید که آیا امنیت افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر شکننده نیست؟ و آیا اقتصاد و بازار کار افغانستان با رکود مواجه نشده است؟
اگر پاسخ شما به این پرسش ها منفی باشد بدون شک شما از وضعیت افغانستان بدور و بی خبر گذاشته شده اید و حلقه ای که شما را محاصره کرده حقایق را تحریف شده به شما انتقال می دهد.
حال اگر پاسخ به این پرسش ها مثبت باشد، پس هیچ سیاست مدار آگاه در این شرایط به بازگردان مهاجران کشورش تن نخواهد داد حتی اگر این روند به دریافت پول و کمک های مالی و سیاسی مشروط شود. زیرا دلیل آن این است که بازگشت همین مهاجران به موجی بی امنیتی و بی ثباتی افغانستان کمک خواهد کرد و کشور را دچار هرج و مرج فزاینده ای خواهد کرد و ممکن ادامه این نابسامانی ها منجر به سقوط نظام گردد.
ما مشوره می دهیم که در شرایط کنونی افغانستان، دستگاه سیاسی کشور نباید حتی یک مهاجر را به تعداد هزاران بیکار در افغانستان اضافه کند، زیرا وقتی کار نبود زمینه این فراهم می شود که افراد بیکار به دام گروه های مخالف مسلح دولت بیفتد، گروه های که هر روز قدرت مضاعف می گیرند و صدای پای انها تا کابل و امن ترین ولایات شمال رسیده است.

اشتراک گذاری این مطلب:

پرخواننده ترین ها

برای اطلاع یافتن از آخرین اخبار افغانستان و منطقه به صفحات اجتماعی خبرگزاری بخدی بپیوندید.

Baztab News

اخبار مرتبط:

تظاهرات گسترده علیه اخراج اجباری پناهجویان در استکهلم سویدن

عقرب ۱, ۱۳۹۵

سفیر افغانستان در سویدن: پناهجویان افغان تازه وارد به افسردگی مبتلا شده اند

میزان ۲۵, ۱۳۹۵

احتمال اخراج بیش از ۲۵ هزار پناهجوی افغان از سویدن

میزان ۸, ۱۳۹۵

آخرین اخبار روز

بیشتر بخوانید

خبرگزاری بخدی

تازه ترین تحولات منطقه و جهان

حق کاپی رايت تمام مطالب، اخبار و گزارشها برای خبرگزاری بخدی محفوظ است.
درباره شرايط استفاده از مطالب خبرگزاری بخدی بيشتر بخوانيد.

Powered & Developed by TechSharks